CPM CJF

Client: RIC-STYLE

Art-direction: Aleksandr Buravtsev

Photographer: Yevgeny Prokofyev

Make-Up and hair: Tatiana Loseva

Retouching: Yevgeny Prokofyev