Familia

Client: Familia shop

Art-direction: Anna Simonovskaya

Photographer: Yevgeny Prokofyev

Make-Up and hair: Elena Vasilyeva

Retouching: Yevgeny Prokofyev