Ekvamer

Client: OGGI

Art-direction: Natalia Taranenko

Photographer: Yevgeny Prokofyev

Make-Up and hair: Tatiana Loseva

Retouching: Yevgeny Prokofyev