Belarina

Client: OGGI

Art-direction: Nadeshda Kochneva

Photographer: Yevgeny Prokofyev

Make-Up and hair: Tatiana Loseva

Assistant: Tatiana Vorobyeva

Retouching: Yevgeny Prokofyev

Model: Kseniya Guseva