Belarina

Client: Gedeon Richter

Art-direction: Nadezhda Kochneva

Assistant director: Anastasiya Tychkova

Manager company OGGI: Kristina Lubomirova

Designer: Alexandra Zhiguleva

Photographer: Yevgeny Prokofyev

Retouching: Alexandra Zhiguleva

Model: Kseniyz Guseva

Make-up artist: Tatiana Loseva

Make-up artist assistant: Tatiana Vorobyeva

Videographer: Angrey Zenkov