Familia

Client: Familia

Art-direction: Tatiana Kovaleva

Photographer: Yevgeny Prokofyev

Make-Up: Elena Vasiyeva

Retouching: Yevgeny Prokofyev

Model: Aleksey Kortnev