Eli

Client: RIC-STYLE

Art-direction: Aleksandr Buravtsev

Photographer: Yevgeny Prokofyev

Stylist: Uliyana Buravtseva

Make-Up and hair: Tatiana Loseva

Retouching: Yevgeny Prokofyev

Models: Daria, Anastasiya, Danila, Semen