SKP Style

Client: SKP Style

Photographer: Yevgeny Prokofyev

Retouching: Yevgeny Prokofyev

Model: Andrey Shubin