Prima Donna

Client: Prima Donna

Art-direction: Nadezhda Khulapova

Photographer: Yevgeny Prokofyev

Make-Up and hair: Anna Mkrtichan

Retouching: Yevgeny Prokofyev

Model: Elena Vasilyevykh